Europees technisch centrum

Wet & regelgeving

Neem 24/7 contact met ons op via 0800 022 6600  of mail ons

Wet- & regelgeving

Elke sector beschikt over een aantal specifieke gezondheids-, veiligheids- en hygiënewetten. Rentokil heeft al jarenlang ervaring in het helpen van bedrijven uit zeer uiteenlopende sectoren om de wetten die op hen van toepassing zijn, te respecteren. Enkele voorbeelden:

  • Arbowet 
  • Flora- en Faunawet 
  • Warenwet 
  • Wet Gewasbescherming en Biociden 
  • Wet Milieubeheer 
  • Wet Milieugevaarlijke Stoffen 
  • Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen 
  • Woningwet