Reporting

Ongedierte rapportage

Neem 24/7 contact met ons op via 0800 022 6600  of mail ons

Rapportboek

Ongedierte vormt voor elk bedrijf een risico. Door de registratie van de werkzaamheden van onze bestrijdingtechnicus in een rapportboek, heeft u inzicht in de effectiviteit van de genomen maatregelen. Bovendien wordt u tijdig geadviseerd over te nemen acties. Zo haalt u optimaal rendement uit uw investering.

Het rapportboek kan, afhankelijk van uw keuze, de volgende onderdelen bevatten:

  • Specificatieformulier - Met dit formulier worden afspraken vastgelegd inzake inspecties en/of behandelingen voor genoemd ongedierte.

  • Actierapport - Hierin wordt van elk bezoek verslag gedaan van geconstateerde besmettingen en van genomen en nog te nemen actie(s) door Rentokil Pest Control. Ook wordt hierin aanbevolen welke maatregelen u het best kunt nemen.

  • Plattegrond - Hierop worden voor uw bedrijf alle detectiemiddelen aangegeven per ruimte en soort.

  • Controlestaat - De controlestaat vermeldt iedere afdeling in uw bedrijf en toont exact de detectie middelen per afdeling die onder het contract vallen. Ook de inspectiedata worden hierop genoteerd.

  • Klant communicatie - Op dit formulier kunt u aangeven waarop Rentokil Pest Control actie moet ondernemen bij de eerst volgende inspectie.

  • Samenvatting - De samenvatting geeft u en Rentokil Pest Control een up-to-date overzicht van de bevindingen van de inspecties, de eventueel geconstateerde overlast van ongedierte en de ondernomen actie.