‘Knetterlampen’ potentiële bron van voedselvergiftiging

Het gebruik van elektrische vliegenvangers met hoogspanningsrooster kan besmetting van voedsel veroorzaken, dat heeft onderzoek in de UK*) uitgewezen. De zogenaamde ‘knetterlampen’ trekken met hun blauw ultra-violet licht vliegen aan, die vervolgens worden gedood door een elektrische schok. De vliegen spatten uiteen in kleine deeltjes die zich verspreiden in de lucht.

Deze potentieel schadelijke soms slechts microscopisch kleine insectendeeltjes kunnen neerdalen op werkbanken en gereed staand voedsel. Tests hebben aangetoond dat besmetting van voedingsmiddelen dan een reëel probleem voor de volksgezondheid is. Rentokil heeft dit proces gevisualiseerd in een korte video.

In Nederland zijn nog steeds knetterlampen in omloop. Ze worden ingezet in de horeca, voedingsmiddelenindustrie of andere hygiënegevoelige ruimten en vormen daar een potentieel gezondheidsrisico. Lampen die in plaats van een elektrische schok gebruik maken van een zelfklevende film of kleefbord kennen het bezwaar van rondspattende insectdeeltjes niet.

Rentokil Pest Control introduceerde enige tijd geleden met succes de Luminos insectenlampen op de Nederlandse markt. De Luminos 4 varianten maken gebruik van de inkapselingstechniek: op gezette tijden rolt de zelfklevende film vanzelf op. Daardoor worden de vastzittende vliegen als het ware ingepakt zodat de ruimte waarin de lamp wordt toegepast vrij blijft van potentiële besmettingsbronnen.

Het Britse onderzoek wees eveneens uit dat de Luminos lampen twee keer zo snel vliegen in de ruimte afvangen als andere elektrische vliegenvangers. De Luminos vliegenlamp is sinds kort 24/7 te bestellen via Luminos Online en wordt dan binnen 5 werkdagen direct gebruiksklaar afgeleverd. Zo kan ook bij plotseling optredende vliegenoverlast snel gehandeld worden.

*) Dit onderzoek werd in april t/m oktober 2010 uitgevoerd in het Global Science Centre van Rentokil-Initial in Horsham, Engeland. De test is gebaseerd op het loslaten van 100 huisvliegen (Musca domestica) in een standaard testruimte. Het aantal gevangen vliegen werd op regelmatige tijdstippen geregistreerd over een periode van zeven uur. Deze test werd minstens zes maal herhaald om er zeker van te zijn dat het resultaat een realistische weergave is van de vangstresultaten van de verschillende types vliegenvangers. De zogenaamde “half-waarde-tijd-test” werd uitgevoerd met de Rentokil Luminos vliegenvangers en elektrische vliegenvangers van dezelfde grootte.