Rentokil Runners lopen de Marathon Rotterdam voor de Schildklierstichting

Rentokil Pest Control neemt op 15 april 2012 deel aan de Marathon van Rotterdam. Rentokil heeft ervoor gekozen om de estafette marathon te lopen. In totaal zullen er namens Rentokil 6 groepen meedoen. Elke groep zal de marathon met 4 personen lopen, per persoon zal er iets meer dan 10 km worden afgelegd. Het doel achter onze deelname aan de marathon is geld inzamelen voor de Schildklierstichting, nu ondergebracht in de nieuwe koepelstichting bekend onder de naam SON wat staat voor “Schildklier Organisaties Nederland”.

Sponsoring lopers rentokil pest control

Indien alle lopers de marathon uitlopen wordt er een geldbedrag van € 1000,- gedoneerd door de directie van Rentokil Pest Control. Daarnaast sponsort Rentokil de loopshirts en loopjacks van alle lopers. Naast deze donatie vanuit Rentokil zijn wij natuurlijk op zoek naar anderen die een bedrag willen doneren aan Schildklier Organisaties Nederland.

Mocht u de sportieve collega's van Rentokil Pest Control willen sponsoren dan kun u een donatie doen, zodat er op 15 april een mooi bedrag aan Schildklier Organisaties Nederland geschonken kan worden. U kunt uw donatie overmaken op rekeningnummer 51.77.11.850 t.n.v. Rentokil Initial BV o.v.v. Rentokil Marathon.

Namens Rentokil, Schildklier Organisaties Nederland en alle deelnemers aan de marathon willen wij u hartelijk bedanken voor uw bijdrage. Samen gaan we ervoor zorgen dat het een succes wordt en dat het geld goed terecht komt.

Schildklierstichting, schildklier organisaties nederland

In Nederland slikken ongeveer 350.000 mensen medicijnen voor een schildklieraandoening. Vermoedelijk komen daar nog meer dan 500.000 mensen bij van wie de schildklier niet goed werkt, maar bij wie nog geen diagnose is gesteld. Schildklierpatiënten lopen onnodig lang met klachten voordat een diagnose gesteld wordt. Ongetwijfeld speelt daarbij een rol dat veel klachten ook voorkomen bij veel andere aandoeningen.

uidelijk is dat de behandeling van een schildklieraandoening vaak vragen oproept, niet altijd alle klachten verhelpt, meespeelt bij het werk en invloed heeft tijdens de zwangerschap.

In dit traject van klachten, diagnose en behandeling zorgt SON vanuit patiëntenperspectief voor:

  • Verstrekken van informatie
  • Organiseren van lotgenotencontact
  • Behartigen van belangen van alle schildklierpatiënten

Rentokil loopt voor het project schildklier en zwangerschap

SON heeft al veel informatie beschikbaar voor schildklierpatienten. Voor onderzoek naar schildklierziekte is helaas weinig geld beschikbaar. Rentokil heeft samen met SON besloten om voor het project Schildklier en Zwangerschap te lopen. Het project Schildklier en Zwangerschap is een groot project waarvan een belangrijk onderdeel het testen en het doen van onderzoek bij zwangere vrouwen is.

Als een zwangere vrouw een schildklieraandoening heeft, zonder dat dit goed wordt behandeld, kan dit grote gevolgen hebben voor moeder en kind. Een verhoogde kans op vroeggeboorte, een laag geboortegewicht bij de baby en zwangerschapsvergiftiging. SON maakt zich al jaren hard voor een vroege opsporing van een schildklieraandoening bij zwangerschap en een betere behandeling van vrouwen met een schildklieraandoening tijdens en na de zwangerschap. Het doel van het project Schildklier en Zwangerschap is dat de mogelijke schildklieraandoeningen rond de zwangerschap vroeg worden herkend en behandeld, zodat mogelijke complicaties worden voorkomen.