De experts in ongediertebestrijding sinds 1936

Ongediertebestrijding met respect voor mens en milieu

Altijd een servicemedewerker bij u in de buurt

Goed voorbereid de herfst in

De herfst komt er aan! Muizen en andere diersoorten gaan weer op zoek naar een warme droge plek om te overwinteren. Rentokil, marktleider op gebied van ongediertebestrijding, weet waar binnen de zorgsector de zwakten zitten en speelt in op die behoeftes. Niet voor niets is het een betrouwbare partner en expert in ongediertepreventie en –bestrijding met veel klanten binnen de zorgsector. Dat Rentokil de zorgmarkt zeer belangrijk vindt, blijkt ook uit de nauwe samenwerking die zij hebben met Intrakoop.

Peter Timmermans, entomoloog bij Rentokil vertelt: “ De meeste soorten ongedierte die wij zien binnen de zorgsector zijn muizen, kakkerlakken en vliegende insecten. Muizen zoeken het liefst donkere en rustige plekken. Vaak zitten zij onder vloerplanken, in spouwen van muren of op verlaagde plafonds. Daarnaast kunnen muizen behoorlijk wat knaagschade aanrichten aan levensmiddelen, papier, textiel en isolatiemateriaal. Veel gevaarlijker is de knaagschade aan leidingen en kabels met als gevolg storingen, kortsluiting of in het ergste geval brand.”

Minder bekend maar wel aanwezig in Nederland zijn de Oosterse en Duitse kakkerlakken. Deze laatste soort komt het meest voor en verbergt zich graag op donkere, warme vochtige plekken. Kakkerlakken zijn alleseters met een voorkeur voor zoet en vochtrijk voedsel. Daarnaast vervuilen ze etenswaren en verspreiden ze ziekteverwekkende micro-organismen. Overdag verbergen ze zich graag in naden en kieren of in elektrische apparatuur.

Een ware plaag zijn de vliegende insecten, bedrijven en zorginstelling ondervinden hiervan veel overlast. De insecten leggen hun eitjes in afval en ze zijn dol op voedselresten. Deze nare eigenschappen kunnen een gevaar opleveren voor de volksgezondheid, omdat deze diersoorten zich in een hoog tempo vermenigvuldigen.

Integrated Pest Management (IPM)

Als professionele ongedierte-expert weet Rentokil welke omstandigheden zich voordoen in de zorg en heeft daarvoor een betrouwbaar team van medewerkers, die zich bewust zijn van de risico’s. Voorlichting, advies en preventie zijn sleutelwoorden die Rentokil gebruikt bij ongediertepreventie door middel van IPM. De combinatie van advies, wering en regelmatige inspectie draagt bij aan het vroegtijdig signaleren van ongedierte. Daarmee voorkomt u een ongedierteplaag en kan de inzet van giftige en milieubelastende bestrijdingsmiddelen tot een minimum worden beperkt.

Innovatie

Rentokil loopt voorop bij de ontwikkeling van milieu- en diervriendelijke bestrijdingstechnieken. Een noviteit is de RADAR-val, ontwikkeld op de afdeling Research & Development voor het diervriendelijk vangen van muizen. “RADAR heeft twee ingangen, zodat de muis eenvoudig naar binnen kan lopen. Als de muis door de infrarode straal loopt worden de twee ingangen direct afgesloten en wordt kooldioxide vrijgelaten. Het is een snelwerkend gas dat bekend staat als een van de meest humane manieren van ongediertebestrijding. Van besmettingsgevaar is geen sprake want de muis is volledig van de buitenwereld afgesloten. Tijdens de routinecontroles wordt de RADAR door gekwalificeerde servicemedewerkers gecontroleerd. Bij aanwezigheid van muizen wordt de RADAR discreet leeggehaald en opnieuw ingesteld door de servicemedewerker”, aldus Timmermans . Voor de RADAR-val heeft Rentokil van de Internationale Dierenbeschermingsorganisatie PETA een prijs ontvangen.

Bron: TVB Tijdschrift voor Verzorging en Beheer, oktober 2011