Het goede doen

Handelen met respect voor mens en milieu, dat is de uitdaging waar Rentokil Pest Control zich voor gesteld heeft. Steeds zorgvuldig de afweging maken of wat je doet ook wel echt nodig is, en of je het op de beste manier aanpakt. Daar is Rentokil wereldwijd groot mee geworden. Al een aantal jaar is Rentokil daarom opgenomen in de Dow Jones Sustainability Indexes. Deze indexes geven aan dat Rentokil behoort tot de tien procent bedrijven ter wereld die als beste beoordeeld worden op aspecten als corporate governance (behoorlijk bestuur), risicomanagement, milieu en arbeidsomstandigheden. 'Een hele mooie en waardevolle erkenning', aldus Nicole van Veldhuizen, marketing manager van Rentokil Pest Control.

Als we het hebben over duurzaamheid, speelt ook preventie een belangrijke rol. Nicole van Veldhuizen legt uit: 'Meer dan in onze branche gebruikelijk is, leggen wij de nadruk op het voortraject. We noemen dat Integrated Pest Management (IPM); door een combinatie van wering, advies, regelmatige inspectie en detectie worden ongeregeldheden vroegtijdig gesignaleerd en kunnen problemen voorkomen worden. Zo komt ongediertepreventie in veel gevallen in de plaats van ongediertebestrijding. IPM zorgt er daarbij voor dat we het gebruik van milieubelastende bestrijdingsmiddelen voor het bestrijden van ongedierte tot een minimum kunnen beperken. En waar wel bestreden moet worden, zorgen moderne middelen voor een zo humaan en schoon mogelijke aanpak. Onze Research & Development afdeling in Engeland is dan ook continu op zoek naar nieuwe bestrijdingstechnieken, waardoor Rentokil voorop loopt als het gaat om het ontwikkelen van milieu- en diervriendelijke technieken. Voor onze RADAR-val om muizen te bestrijden, ontvingen we zelfs een prijs van de internationale dierenbeschermingsorganisatie PETA.' In dit opzicht speelt Rentokil een actieve rol binnen de brancheorganisatie Nederlandse Vereniging Plaagdiermanagement Bedrijven (NVPB), die een brugfunctie inneemt tussen politiek, overheid en andere maatschappelijke organisaties, en het mede daaruit opgerichte Certificeringsinstituut Plaagdierbeheersing, Milieu en Volksgezondheid (CPMV).

Veilig voor de leefomgeving

Uiteraard is veiligheid van het allergrootste belang. Nicole van Veldhuizen licht toe: 'Veiligheid staat voorop; voor onze eigen medewerkers, maar vooral ook voor onze klanten en de mensen en producten waarmee zij werken. Mede met het oog op de veiligheid is Rentokil sinds 1996 VCA** en ISO gecertificeerd. De regelgeving op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu zijn standaard in onze procedures opgenomen en daarmee onderdeel van ons dagelijks handelen. Omdat we veel klanten hebben in de voedingsmiddelen industrie, zij we ook goed bekend met de noodzaak van schoon en volgens HACCP normen werken. We maken continu de afweging of het gebruik van biociden door middel van schoonmaak of andere technieken voorkomen kan worden. Zijn deze middelen toch nodig, dan zorgen we ervoor dat de veiligheid van voedsel of andere producten niet in gevaar komt. Een van de methodes die ons onder andere hierbij helpt, is ons online rapportagesysteem PestNetOnline. Een uniek en interactief systeem, waarmee onze klanten helder en inzichtelijk hun ongediertepreventie en -bestrijding kunnen beheersen. En ook niet onbelangrijk, PestNetOnline wordt tevens geaccepteerd door audit organisaties.'

Mens, milieu en maatschappij

Een verantwoorde manier van werken heeft voor Rentokil ook te maken met de omgang met mensen. Nicole van Veldhuizen: 'We boeken de beste resultaten wanneer we ons werk in samenspel met onze klanten kunnen doen. Al sinds jaar en dag monitoren we daarom de tevredenheid van onze klanten en passen we waar nodig onze bedrijfsprocessen daarop aan. Dit gebeurt aan de hand van het internationaal bekende Nett Promotor Score systeem (NPS). Ook het periodieke medewerkersonderzoek houdt ons continu scherp op potentiële verbeterkansen. Het initiatief tot afvalscheiding werd bijvoorbeeld van binnenuit genomen.' De uitstootvan CO2, een wereldwijd probleem, neemt een belangrijke positie in binnen Rentokil. Routeplanning en combinatiebezoeken moeten zorgen voor een zo laag mogelijke uitstoot tijdens het bezoeken van klanten. Rentokil is daarom aangesloten bij het mondiale Carbon Disclosure Project (CDP) en behaalde in 2009 een bovengemiddelde sector score van 68%, waarmee het in de CDP Leadership Index staat. Een nieuwe uitdaging voor 2010 ligt in het terugdringen van het papierverbruik. Recyclen was al aan de orde van de dag, maar een werkelijke vermindering wil Rentokil tot stand brengen door een nieuw digitaal facturatiesysteem, dat papieren facturen overbodig maakt. Maar dat is niet alles. Nicole van Veldhuizen vertelt: 'Rentokil is een internationale organisatie en beweegt zich ook buiten de landsgrenzen. Zo vinden we het belangrijk lokaal maatschappelijke projecten te steunen, zoals een AIDS/HIV programma in Zuid-Afrika, hulp bieden aan de slachtoffers van natuurrampen (zoals de aardbeving op Haiti) en het sponsoren van het regenwoud in Australie En zo zit duurzaamheid voor Rentokil zowel in (inter)nationale organisatiebrede afspraken als in de kleine lokale initiatieven. Nicole van Veldhuizen tot besluit: 'Wij zijn ons ervan bewust dat respect voor dier, mens en milieu te maken heeft met het handelen van ieder individu. Het begint bij onszelf.'

Bron: TVB Tijdschrift voor Verzorging en Beheer, april 2011