Inspraak bij aanpak Componisten buurt

CASTRICUM - De Componistenbuurt gaat flink op de schop. Wat er allemaal wordt aangepakt, gebeurt in nauw overleg met de buurtbewoners.

Afgelopen maandagavond sprak het college hierover met de inwoners van de Componistenbuurt. De riolering in het gebied ten noorden van de Beethovensingel is hoognodig aan vervanging toe. De slechte toestand van dit stelsel is er mede de oorzaak van dat vorig jaar de ratten vrij spel hadden. Het rattenprobleem lijkt in de gemeente inmiddels beheersbaar geworden. Volgens bestrijder Rentokil zijn het aantal meldingen aanzienlijk minder geworden. Zelfs een stuk lager dan vooraf ingeschat. Van de 10.000 euro die het van de gemeente had gekregen om de ratten te bestrijden, heeft het daarom 3000 euro teruggegeven. Neemt niet weg dat er nog steeds mensen zijn die de onprettige confrontatie met de viervoeters aan moeten gaan. Het is zaak om overlast van ratten te blijven melden.

Om de problemen echt de baas te worden, krijgen de bewoners de mogelijkheid om ook het deel van de riolering vanaf hun huisaansluiting tot de hoofdaansluiting te vervangen. Bovendien komt er onder de openbare weg straks een driedelig rioleringsysteem: een voor vuil water, een voor het hemelwater en een voor drainage; op het laatste kan de bewoner zijn huis ook nog vrijwillig laten aansluiten. Omdat de straat toch open gaat, wordt er ook gekeken naar aanpassingen ten behoeve van de verkeersveiligheid. Er wordt nog weleens te hard gereden in deze buurt.

Bron: Nieuwsblad voor Castricum, 23 februari 2011