Rentokil inspectie

Kwaliteitsinspecties QA

Neem 24/7 contact met ons op via 0800 022 6600  of mail ons

De experts in ongediertebestrijding sinds 1936

Ongediertebestrijding met respect voor mens en milieu

Altijd een servicemedewerker bij u in de buurt

Kwaliteitsinspecties QA

Rentokil beschikt over een QA-afdeling met gespecialiseerde QA-inspecteurs (kwaliteitsinspecteurs), die een uitgebreide kennis hebben op het gebied van plaagdieren, plaagdierpreventie en plaagdierbestrijding. De kwaliteitsinspecteurs zijn gespecialiseerd in het uitvoeren van gedetailleerd onderzoek naar de oorzaak van eventuele problemen en het doen van praktische aanbevelingen om problemen in de toekomst te voorkomen.

Onze kwaliteitsinspecteurs ondersteunen de bestrijdingstechnici in hun werkzaamheden, door diepgaande inspecties uit te voeren, waarin productieprocessen en plaagdierrisico’s worden geanalyseerd.

Wat houdt een QA-inspectie in?

QA staat voor Quality Assurance, ofwel: Het zekerstellen/verzekeren van de huidige kwaliteit van onze dienstverlening bij de klant. Een QA biedt bedrijven een uiterst gedetailleerd overzicht van de situatie met betrekking tot (het risico op) plaagdieren binnen de onderneming. Het kan gezien worden als nul-meeting, risico-inventarisatie of controle op voortgang van aanbevelingen uit voorgaande inspecties (voortgangsrapportage), en kan worden gebruikt als rapportagetool voor het eigen management of auditerende instanties.

De kwaliteitsinspecteur voert een uitgebreide, grondige inspectie uit in uw bedrijf en op uw terrein en analyseert de bedrijfsprocessen op plaagdierrisico's. De bevindingen worden uitgewerkt in een uitgebreide rapportage.

Afhankelijk van uw situatie kan Rentokil één of meerdere keren per jaar de inspectie uitvoeren. Het voordeel bij meerdere inspecties is dat de vooruitgang gemeten kan worden.

Een paar extra ogen

De kwaliteitsinspecteurs van Rentokil beschikken over specifieke expertise die uniek is in Nederland. Door kwaliteitsinspecties uit te laten voeren, beschikt u over een paar extra managementogen om eventueel een lastsituatie snel te signaleren, onder controle te krijgen en in de toekomst te voorkomen.

De inspectie geeft u een overzichtelijk en gedetailleerd beeld van de huidige situatie binnen uw bedrijf, waaruit eenvoudig acties op te maken zijn.

QA-rapportage

Aan de hand van de inspectie ontvangt u een advies op het gebied van de inrichting, bouwkundige staat, wering, huishouding, stapeling, hygiëne en ongedierte binnen uw bedrijf in relatie tot de aanwezige risico’s. De inspectie wordt uitgewerkt in een gedetailleerd verslag en voorzien van ondersteunende foto’s.

De rapportage beslaat de volgende onderwerpen:

 • Constateringen - Feitelijke constateringen ondersteund met foto’s.

 • Risico’s en gevolgen - Een uitleg van de huidige situatie en de mogelijke risico’s en gevolgen daarvan voor uw bedrijf.

 • Aanbevelingen - Aangegeven wordt welke maatregelen u kunt nemen voor zowel de korte als de lange termijn. Tevens worden er adviezen gegeven op het gebied van inrichting en bouwkundige status.

Het doel van de rapportage is om u een duidelijk inzicht geven in de oplosbaarheid van eventuele problemen, met daarbij aanbevelingen om de huidige situatie te verbeteren. Opvolging deze aanbevelingen resulteert in betere en prettigere werkomstandigheden voor uw medewerkers, minder verstoringen van de bedrijfsprocessen of -applicaties, en een hogere kwaliteit van uw core business, waarbij risico’s zoveel mogelijk zijn geëlimineerd.

Overige inspecties door de QA-inspecteurs

Naast de QA-inspecties kan Rentokil onderstaande inspecties voor u verzorgen:

 • Hygiëne inspecties
 • Bouwkundige inspecties
 • Advies bij verbouwing of nieuwbouw op het gebied van ongedierte en preventie
 • Machine inspecties
 • Nul-metingen
 • Pre-audit inspecties
 • Nachtinspecties (sporenpoeder)
 • Kruipruimte inspecties

Kruipruimte en nachtinspecties kunnen worden uitgevoerd door een kwaliteitsinspecteur, maar worden in veel gevallen door de bestrijdingstechnicus uitgevoerd.