Preventieve plaagdierbestrijding ter voorkoming van het vogelgriepvirus

In Nederland is op diverse plaatsen het hoogpathogene vogelgriepvirus H5N8 actief. Het virus is vastgesteld bij besmette wilde watervogels. Deze kunnen het virus op diverse manieren verspreiden, waaronder direct contact of via besmette mest. Ter preventie van verdere verspreiding en besmetting is een afscherm- en ophokplicht ingevoerd voor pluimvee.

NVWA protocol

De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) heeft Rentokil Pest Control laten weten dat bestrijding van ongedierte buiten de stal gezien kan worden als een risicobeperkende maatregel tegen een eventuele besmetting met vogelgriep. Het is dus toegestaan voor medewerkers van Rentokil Agro Pest Control om buiten de stal ratten en muizen te bestrijden en om preventiemaatregelen uit te voeren.

Besmetting via knaagdieren

Eerder is in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken een rapport opgesteld met een analyse van de H5N8 uitbraken om zo inzicht te krijgen in de binnenkomst, verspreiding en symptomen van het vogelgriepvirus.

Hieruit bleek duidelijk dat het virus via ongedierte de stal kan binnendringen. Zowel ratten als muizen kunnen de vogelgriep overbrengen. Zij kunnen besmet raken, het virus uitscheiden via mest, en het hoogpathogene virus vermeerderen. Het is daarom erg belangrijk om de kans op insleep dan wel versleep van het virus middels ongedierte zo veel mogelijk te beperken door middel van preventieve maatregelen.

Hoe loopt u risico op besmetting?

  • Ratten kunnen door spleten, gaten en kieren van slechts 2 cm uw stal binnendringen.

  • Ratten en muizen kunnen (met mest) het virus van wilde vogels vanuit weilanden en sloten in een stal brengen.

  • Ratten en muizen kunnen zelf besmet raken, het virus vermeerderen en dit ook uitscheiden.

Bel ons voor preventieve bestrijding buiten de stal
Per 1 januari 2017 is het alleen nog mogelijk om buiten de stal te bestrijden met behulp van rodenticiden indien de instantie in bezit is van het certificaat voor de IPM rattenbeheersing. 
Rentokil Agro Pest Control is in bezit van deze certificering.

Voor meer informatie over het preventief bestrijden van ratten, muizen of overige knaag- of plaagdieren kunt u contact opnemen met ons Agro Team via 0800 42 42 444 of agro@rentokil.com.

Kippen in de stal

Hoe kunnen we u helpen?

Media

Bekijk ons laatste nieuws, download onze brochures, posters en leaflets voor alle plaagdierinformatie of bekijk onze video’s over Rentokil

Vestigingen


Zoeken


Ik zoek hulp met...

Contact


Neem contact op met uw lokale vestiging

Bel ons: 0800 237 8745

Of vul uw gegevens in en we bellen u terug

myRentokil login