Voedingsmiddelenindustrie

Voedingsmiddelenindustrie

Neem 24/7 contact met ons op via 0800 022 6600  of mail ons

De experts in ongediertebestrijding sinds 1936

Ongediertebestrijding met respect voor mens en milieu

Altijd een servicemedewerker bij u in de buurt

Voedingsmiddelenindustrie

Het is voor de voedingsmiddelen industrie, waar de vervaardiging en/of verpakking van voedingsmiddelen en drank plaatsvindt, van cruciaal belang dat er op hygiënische wijze wordt gewerkt. Plaagdieren zijn om die reden in deze sector zeer onwenselijk. Vervuiling of besmetting van levensmiddelen door plaagdieren is een risico voor de volksgezondheid en kan ervoor zorgen dat u (tijdelijk) uw productie stil moet leggen.

De voedingsmiddelenindustrie wordt streng geauditeerd en moet aan zeer veel hygiëne- en kwaliteitseisen voldoen. Deskundige plaagdierbeheersing en plaagdierbestrijding is noodzakelijk om aan de strenge auditnormen te kunnen voldoen en de voedselveiligheid te kunnen garanderen. Uw productieprocessen moeten van onberispelijke kwaliteit zijn en dit moet u te allen tijde kunnen bewijzen aan auditerende instanties, de bedrijven aan wie u levert en aan hun klanten.

Wilt u weten wat Rentokil voor u kan betekenen? Bel ons op 0800 022 6600 voor een vrijblijvende afspraak, of vul het contactformulier in.

Producten en diensten

Plaagdieren die belangrijke hygiëne- en gezondheidsrisico’s met zich meebrengen zijn niet alleen muizen en ratten maar ook plagen van bijvoorbeeld vliegende insecten en verschillende soorten voorraadinsecten, die zich graag ontwikkelen in uw voedselvoorraden.

Om u 24/7 te beschermen tegen muizen hebben wij PestConnect ontwikkeld, een geïntegreerd alarmeringssysteem voor muizen (incl. snelle respons). PestConnect zorgt ervoor dat u te allen tijde kunt aantonen of er sprake is van last en op welk moment. De Radar muizenval, die op zeer hygiënische wijze muizen vangt en dit via PestConnect, direct rapporteert aan onze bestrijdingstechnicus. In overleg met u, komt onze bestrijdingstechnicus op een voor u geschikt moment de muis uit de val verwijderen.

Met ons digitale rapportage systeem myRentokil, kunt u 24/7 uw plaagdierbestrijding en plaagdierpreventie inzien. Dit is een zeer gemakkelijke tool om te gebruiken bijvoorbeeld tijdens een audit en neemt daarmee ook veel werk uit uw handen.

Voor vliegen hebben wij technologische innovaties zoals de Luminos insectenlamp. Deze zijn speciaal ontwikkeld voor bedrijfstoepassingen in gevoelige ruimtes. De Luminos insectenlampen bestrijden vliegen op zeer hygiënische wijze waardoor het risico op besmetting drastisch wordt geminimaliseerd. Dankzij de kleefrol is het zelfs mogelijk om vangstanalyses te doen.

Daarnaast hebben wij verschillende technische innovaties op het gebied van vogelwering, die geplaatst kunnen worden op kwetsbare plaatsen in uw bedrijf (zoals bij het laden en lossen van goederen). Hiermee kunt u, uw pand optimaal beschermen tegen besmetting van vogels.

Kwaliteit

Rentokil levert diensten aan vele bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie. Er worden hoge eisen gesteld aan deze bedrijven als het gaat om hygiëne en kwaliteit. Wij kunnen er met onze expertise voor zorgen dat de voedselveiligheid wordt gewaarborgd.

Kwaliteitsinspecties (QA)

Rentokil heeft de beschikking over gespecialiseerde kwaliteitsinspecteurs, die onafhankelijk van commerciële doeleinden opereren en tegelijk beschikken over een zeer hoog kennisniveau van alle soorten plaagdieren. Deze kwaliteitsinspecteurs kunnen bij u een QA (Quality Assurance) inspectie doen om een gedetailleerd overzicht te maken van uw situatie met betrekking tot plaagdieren. De kwaliteitsinspecteur maakt van zijn inspectie een uitgebreide QA rapportage.. Het doel van de QA rapportage is u een duidelijk inzicht geven in de oplosbaarheid van een eventueel probleem, met daarbij actiepunten die snel moeten worden opgevolgd. Een QA geeft u een paar ‘Extra ogen’ en beschermt uw bedrijfsimago. De QA rapportage kan worden gebruikt als rapportagetool voor het eigen management of voor auditerende instanties.

Plaagdier Risico Inventarisatie

Elk stadium van de voedselproductieketen vereist een eigen, specifiek plan van aanpak, waarin de Plaagdier Risico Inventarisatie (PRI) de basis is waarop de verdere inrichting van de aanpak wordt bepaald. De PRI geeft een inventarisatie weer van de risico’s op plaagdieren, waardoor het voor u inzichtelijk wordt waar u uw pand en ruimtes specifiek moet verbeteren om plaagdieren te voorkomen. De PRI wordt opgebouwd uit een aantal scores, zodat u een trendanalyse kunt maken. De PRI maakt inzichtelijk waar u vooruitgang of achteruitgang heeft geboekt ten opzichte van het voorgaande jaar. Daarnaast wordt beoordeeld volgens de vereiste van o.a. de BRC of uw bestrijdingsplan nog voldoet. Dit is voor uw sector een goede tool om de plaagdierbeheersing te managen.

Pest Awareness Training

Wij kunnen uw bedrijf ook ondersteunen door het geven van Pest Awareness trainingen aan uw personeel. Tijdens deze training delen wij onze kennis en expertise op het gebied van plaagdierpreventie met uw personeel. In de voedingsmiddelenindustrie, waarin hygiëne en kwaliteit erg belangrijk is voor de bedrijfsvoering, is het belangrijk dat uw personeel bewust is van de risico’s van plaagdieren en hoe dit voorkomen kan worden.

Plaagdierbestrijding door Rentokil

Rentokil is een nationale organisatie, wat inhoud dat er altijd één van onze 275 vakbekwame bestrijdingstechnici bij u in de buurt is. Omdat wij overal in Nederland zijn, kan Rentokil u overal dezelfde service bieden, waar uw productie- en opslageenheden ook gevestigd zijn. De bestrijdingstechnici van Rentokil voeren periodieke inspecties bij u uit en maken hier rapportages van. Tijdens onze periodieke inspecties zullen onze gespecialiseerde bestrijdingstechnici met u samenwerken om in elk stadium van uw productieketen een efficiënt weringsplan uit te werken. Ze geven u advies over de verschillende maatregelen die u kunt nemen om te voorkomen dat plaagdieren problemen opleveren. Indien nodig voeren zij bestrijdingsactiviteiten uit die u bent overeengekomen of zij adviseren u over de aanpak.

De voedingsmiddelen industrie is zeer tevreden over het pro-actief pest management van Rentokil. Wij werken en rapporteren volgens de HACCP voorschriften en volgens de normen en regels die uw auditerende instantie, zoals BRC of AIB, stelt op het gebied van plaagdierbestrijding. Daarnaast zijn wij ISO 22000 gecertificeerd. Onze aanpak omvat diensten die speciaal ontworpen zijn om te voldoen aan de behoeften van de voedingsindustrie. Deze proactieve aanpak tilt plaagdierpreventie en -bestrijding in de voedingsmiddelenindustrie naar een volledig nieuw niveau. Via het online rapportagesysteem myRentokil rapporteren wij onmiddellijk incidenten, kunt u onze aanbevelingen inzien en geven wij u een compleet, transparant auditoverzicht van alle problemen waarmee u werd geconfronteerd alsook van de efficiëntie van uw plaagdierwering.