Houtworm

Houtaantasters

Neem 24/7 contact met ons op via 0800 397 3787  of mail ons

De experts in ongediertebestrijding sinds 1936

Ongediertebestrijding met respect voor mens en milieu

Altijd een servicemedewerker bij u in de buurt

Houtworm

Houtworm is een verzamelnaam voor een aantal torren en kevers die beschadigingen aan hout toebrengen, zoals de huisboktor (ook wel bekend als boktor), de spinthoutkever, de houtkever en de bonte knaagkever. De term 'houtworm' wordt gebruikt voor de larve- of wormfase van het insect, waarin het gaten boort in hout en hout eet.

Houtworm kan een ernstige bedreiging vormen voor het hout in huizen. Na verloop van tijd wordt het hout door de houtwormgaten zwakker en dat kan uiteindelijk leiden tot het instorten van het gebouw.

This video player requires JavaScript.

Houtwormonderzoek

Houtwormbestrijding moet door vakkundige bestrijdingstechnici worden gedaan, omdat aanhoudende problemen tot grote bouwkundige schade kunnen leiden.

Veel houtwormplagen blijven jarenlang verborgen, met wijd verspreide en ernstige schade tot gevolg. Zodra u denkt dat u een houtwormprobleem heeft, is het belangrijk snel actie te ondernemen.

Voor we met een behandeling beginnen, voert een onderzoeker van Rentokil een grondige inspectie uit om de mate van het houtwormprobleem te bepalen. Tijdens dit onderzoek wordt er ook gecontroleerd op bijkomende problemen als houtrot of vocht.

Het onderzoek zal uitwijzen om welke soort houtwormplaag het gaat, hoever het zich heeft verspreid en wat de juiste behandeling is.

Bestrijding van houtworm

Houtworm behandelen gebeurt door ten minste één fase van de ontwikkeling van de kever aan te pakken. De plaag zal snel onder controle worden gebracht, maar omdat de kevers een lange levenscyclus hebben kan het meer dan een jaar duren voor een houtwormplaag volledig is verdwenen.

Wij maken gebruik van krachtige houtwormbestrijdingsmiddelen, die echter zo worden toegepast dat mens, huisdier en milieu er zo min mogelijk aan worden blootgesteld. Meestal gaat het daarbij om een vloeistof of een product dat voor een effectieve houtwormbestrijding in de houtwormgaten wordt geïnjecteerd.

Na onze behandeling van houtwormen worden alle behandelde plekken gedekt door een garantie van vijf jaar, die ook na verkoop van het huis nog geldig is.

Waarom Rentokil

Rentokil Property Care is de specialistische afdeling van Rentokil Pest Control voor het behandelen van houtworm, rot en vocht. Speciaal opgeleide bestrijdingstechnici voeren de behandeling uit van houtworm, huiszwam en kelderzwam.

We hebben meer dan zeventig jaar ervaring met het bestrijden van houtworm. Geen enkel ander bedrijf heeft de ervaring, het vakmanschap en de methodes in huis die wij hebben om uw houtwormprobleem aan te pakken.

Maar niet alleen onze toonaangevende technische vaardigheden zijn van belang. We weten ook hoe gevoelig het ligt om mensen in uw huis aan het werk te hebben. Daarom doen we ons uiterste best uw dagelijkse gang van zaken thuis zo min mogelijk te verstoren en ruimen we alles netjes op.

Praat met de Rentokil experts

Wilt u meer advies over houtwormbestrijding en houtwormpreventie of wilt u een medewerker van Rentokil laten langskomen, bel ons dan gratis op 0800 397 3787.

Werkomschrijving en garantie

Indien u een behandeling tegen houtworm door Rentokil uit laat voeren vindt u in onderstaande documenten een korte werkomschrijving en het garantiecertificaat voor de bestrijding van houtworm.

Feiten over houtworm

  • De volwassen insecten leggen eitjes in barsten in het hout. Als dit gebeurt in uw huis of bedrijf dan kan dat ernstige gevolgen hebben: de houtworm kan vloerplanken aantasten, maar ook meubels, houten balken en andere houten objecten.

  • De larven graven zich diep in het hout, waar ze zich voeden met het hout. Op deze manier bouwen ze een groot aantal van tunnels zolang ze in het hout verblijven.

  • Als u geen specialist inschakelt om de houtworm te bestrijden, kunnen de larven uw houten constructies enorm verzwakken. Hout dat aangetast is door houtworm kan zo verzwakt zijn dat het in elkaar zakt. Een houten dak kan dus inzakken bij een grote besmetting van houtworm. Dit geldt ook voor trappen en meubels. Constructies en objecten die getroffen zijn door houtworm kunnen zeer gevaarlijk zijn.

Bestel de “Wondere wereld van de houtparasiet”

Wilt u meer weten over de levenswijze, het tegengaan of het bestrijden van houtworm dan kunt u het contactformulier invullen. Vermeld daarbij duidelijk dat u graag het boekje "Wondere wereld van de houtparasiet" wilt ontvangen en vermeld ook uw adres in het opmerkingen veld. Wij zullen dan gratis een exemplaar van het boekje naar u toesturen. In dit boekje wordt niet alleen aandacht besteedt aan houtborende insecten, maar ook aan houtaantastende schimmels, zoals de huiszwam en de kelderzwam.