Zilvervisjes in huis

    

Silverfish

Zilvervisjes zijn een veel voorkomend probleem in Nederlandse huizen. Ze komen niet alleen in oude huizen voor, ook veel bewoners van nieuwbouwwoningen hebben last van zilvervisjes. Wat zijn zilvervisjes, hoe komen ze uw huis binnen en nog belangrijker hoe kan een plaag voorkomen worden?

Wat zijn zilvervisjes?

Zilvervisjes zijn een van de meest primitieve insecten op aarde. Het zijn zilverkleurige peenvormige insecten met lange antennes en staartdraden. Een zilvervisjesprobleem heeft niets te maken met slechte hygiëne, maar met luchtvochtigheid en temperatuur. Ze hebben een voorkeur voor vochtige, koele plaatsen. Bij een luchtvochtigheid van 70% of meer is het zilvervisje op zijn best. Zilvervisjes komen regelmatig in nieuwbouwwoningen voor, omdat de betonnen muren en het hout nog vochtig zijn. In oudere huizen zijn zilvervisjes vaak te vinden in de badkamer, het toilet en keukenkastjes. Ze komen vaak via meubelen of goederen binnen.

Zilvervisjes zijn lichtschuwe insecten en daardoor vaak alleen ’s nachts actief. Zodra het licht aangaat schieten ze weg achter de plinten of in een donkere kier. Ze bewegen zich moeilijk over gladde oppervlakken. Visjes die in de wasbak of in het bad aangetroffen worden zijn hier over het algemeen ’s nachts ingevallen en komen er niet meer uit.

Zilvervisjes zijn niet gevaarlijk voor de gezondheid, maar het is geen prettig idee om ‘s ochtends zilvervisjes in de badkamer aan te treffen of elke keer als het licht in het toilet aan gaat zilvervisjes weg te zien schieten. Ook kunnen zilvervisjes in keukenkastjes voorkomen waar ze voedsel kunnen besmetten door bacteriën en ziektekiemen die aan hun pootjes kleven. Zilvervisjes voeden zich met alles wat van natuurlijke herkomst is zoals bloem, papier, lijm, schimmels, dode insecten en voedingsresten. Ook kunnen ze kannibalistisch gedrag vertonen. Een kleine populatie zilvervisjes veroorzaakt geen waarneembare schade, maar zodra er elke dag zilvervisjes te zien zijn in badkamer, toilet en keukenkastjes is het verstandig maatregelen te nemen.

Voorkom een plaag

Bij overlast van zilvervisjes is het zaak de luchtvochtigheid naar beneden te brengen. Zilvervisjes overleven niet bij een luchtvochtigheid lager dan 50%. Dit kan door de ventilatie in huis te verbeteren, de ruimte droog stoken of vochtvreters te plaatsen in ruimtes waar zilvervisjes zitten.

Bij geringe overlast zijn er voldoende huismiddelen verkrijgbaar welke u in alle naden en kieren moet spuiten. Als milieuvriendelijk alternatief kunt u ze vangen door een halve aardappel in een open plastic zak leggen, de zilvervisjes eten graag aardappelzetmeel.

Bij een grote overlast van zilvervisjes helpen huismiddelen niet meer. Zilvervisjes zitten graag achter plinten en op andere donkere plaatsen. De service experts van Rentokil weten precies waar zilvervisjes zich verbergen en kunnen deze gericht voor u bestrijden.

Silverfish in your house

Silverfish are a common problem in the Dutch home. They live not only in old houses but many residents of new homes are infested with silverfish. So, what are silverfish, how do they come into your house and more importantly how can an infestation be prevented?

What are silverfish?
Silverfish are one of the most primitive insects on earth. They are silver-colored, carrot-shaped insects with long antennae and tail wires. A silverfish problem has nothing to do with poor hygiene, but with humidity and temperature. They prefer moist, cool places. At a humidity of 70% or more silverfish are at its best. Silverfish are common in new homes because the concrete walls and the wood is still damp. In older houses silverfish are often found in the bathroom, toilet and kitchen cabinets. They often sneak into your house on furniture or goods.

Silverfish dislike light and therefore are often only active at night. Once the lights go on they shoot away behind the skirting boards or in a dark crevice. They find it difficult to move on slippery surfaces. Silverfish found in the sink or in the bath haven usually fallen in there at night and haven’t been able to escape their slippery prison.

Silverfish are not dangerous to health but it’s not pleasant to have silverfish in the bathroom every in the morning. It’s alarming to see then scuttle away when the light are flicked on in the middle of the night.

Silverfish can also live in your kitchen cabinets where they can contaminate food with bacteria and germs that stick to their legs. Silverfish feed on everything from natural origin such as flour, paper, glue, mold, dead insects and food stains. They can also show cannibalistic behavior. A small silver fish population causes no apparent damage, but once you see silverfish every day in your bathroom, toilet and kitchen cupboards, it is wise to take action.

Avoid a Silverfish Infestation
If you sight an infestation of silverfish it is important to bring down the humidity. Silverfish do not survive at a humidity below 50%. You can reduce the humidity in your home by improving the ventilation in your house or installing a dehumidifier in the areas where the silverfish are.

If they silverfish are more of a nuisance than an infestation, there are plenty of DIY products available which you can spray inside cracks and crevices. As an environmentally friendly alternative, you can catch them with half a potato in an open plastic bag – silverfish are big fans of starchy potatoes.

If your silverfish DIY endeavors don’t reduce the infestation – cracks and crevices can be hard to reach – the Rentokil service technician knows exactly where silverfish hide and can undertake targeted pest control.

Rentokil in een verhitte strijd tegen de bedwants
Voorkom dat ratten uw huis inkomen
Reacties
  1. Adela
    • Caroline
    • Anneke
  2. Julia

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *