Wereldmelkdag: zuivel zonder ongedierte

    

Sinds 2001 wordt jaarlijks op 1 juni Wereldmelkdag gevierd. We staan dan stil bij het bestaan van melk en de gezonde voedingsstoffen die melk en andere zuivelproducten leveren. Behalve de gezonde uitwerking vinden we het ook belangrijk dat zuivel wordt geproduceerd met respect voor mens, milieu en dier.

Gezond zuivel begint bij gezond melkvee

Om een gezond eindproduct te kunnen garanderen dat tot stand is gekomen op een verantwoorde manier, is er een geborgd kwaliteitssysteem. Eisen die daarin zijn opgenomen hebben betrekking op bijvoorbeeld diergezondheid, melkwinning, -opslag en de kwaliteit van melk. Daarbij komt ook het aspect bedrijfshygiëne kijken. Ongediertebestrijding vormt hier een onderdeel van, naast het onderhoud en hygiëne van gebouwen en machines en het omgaan met bijvoorbeeld mest.

Ongediertebestrijding- en preventie is dan ook een must voor een goede gezondheid binnen de melkveehouderij. Een goede ventilatie voor het melkvee brengt ook de gevaren van de insluip van divers ongedierte met zich mee. De grootste plaagdieren vormen de vliegen, ratten (zowel bruine als zwarte ratten) en muizen.

Hoe bescherm ik mijn melkvee?

Een onbehandelde muizenplaag kan zich snel uitbreiden. De muizen worden sterk aangetrokken door voedsel. Goede hygiëne in en rondom het pand is daarom van goed belang. Zorg dat voedsel goed is afgesloten. Verder bestaat de eerste verdedigingslinie uit het beschermen van de stal tegen indringen.  Muizen hebben zachte skeletten en kunnen door gaten kruipen die niet dikker dan een potlood zijn (0,5 cm). Het is dus belangrijk eventuele gaten dicht te maken en stevige deurborstels (rondom en onder deuren) te bevestigen.

Zo zitten ratten maar wat graag rondom de voeropslag. Alles wat gemorst is, vormt voor hun een welkome maaltijd. Ook in de mestkelders en bij de kalveren kun je ratten aantreffen. Rattenkeutels in het voer zijn dan ook een belangrijke besmettingsbron van salmonella, een ziekte waar menig rundveehouder mee te kampen heeft.

Agro blog melkvee

Behalve de knaagdieren zorgen ook vliegen voor de nodige onrust in en rondom de stal. Vliegen brengen niet alleen tal van ziektes met zich mee, zoals salmonella, maar kunnen het vee ook bijten en voor onrust zorgen in de stal. Bijvoorbeeld in de buurt van de melkrobot, wat het melken bemoeilijkt. De insluip van vliegen elimineren en tegelijk voldoen aan de regels voor goede ventilatie is zeer moeilijk. Daarbij komt dat enkele vliegen zich in korte tijd uit kunnen breiden tot een grote plaag, zeker bij een hoge temperatuur. Een professionele ongediertebestrijder zoals Rentokil Agro Pest Control kan op diverse manieren helpen om deze vliegendruk te beperken tot een minimum.

Attentie ongediertepreventie!

Melk is gezond en we willen dat dit op een manier wordt geproduceerd die duurzaam is voor mens en dier. Ook staat diergezondheid en dierwelzijn voor de consument steeds meer centraal. De vraag naar biologische producten neemt toe. Echter kan het predikaat biologisch alleen afgegeven worden als de gehele bedrijfsvoering – dus ook de ongediertebestrijding- op een biologische wijze plaatsvindt. Ook vanuit niet-biologische agrarische bedrijven en vanuit het Ctgb wordt het gebruik van chemische middelen en biociden steeds verder terug gedrongen. Preventie van ongedierte komt in veel gevallen voor bestrijding.

Bij Rentokil Agro Pest Control leggen we vooral de nadruk op Integrated Pest Management (IPM): door een combinatie van wering, advies, regelmatige inspectie en detectie, worden ongeregeldheden vroegtijdig gesignaleerd en kunnen problemen voorkomen worden.  Daarbij is er minder risico van besmetting van uw dieren door al dan niet giftige lokazen en residuen van insecticiden. En zeker niet in de laatste plaats, draagt een vermindering van de hoeveelheid toegepaste biociden bij tot een beter milieu, een gezondere werk- en leefomgeving.

Agro blog melkvee2

Echter hebben we met melkvee te maken met een hoge risicogroep bij een eventuele besmetting. Gebruik van bijvoorbeeld rodenticiden is daarom niet uit te sluiten en is na goede wering en detectie soms toch nodig. Belangrijk om te weten is dat Rentokil als een van de weinige bedrijven in Nederland beschikt over het certificaat IPM rattenbeheersing om gebouwen en voedselopslagplaatsen. Om vanaf 1 januari 2017 nog te mogen werken met rodenticiden om gebouwen en voedselopslagplaatsen is het verplicht om te certificeren. Als u momenteel werkt met een ongediertebestrijder, doet u dan navraag over deze certificering zodat u voldoet aan de wet- en regelgeving.

Wilt u eens een gratis en vrijblijvende inspectie van Rentokil Agro Pest Control? Neem dan contact met ons op.

 Neem contact met ons op

10 interessante feiten over mieren die je moet weten
Ongediertebestrijding en Wereldmilieudag

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *