Voorkom kleermotten in huis

    

kleermotZodra het voorjaar eraan komt, raken we geïnspireerd om onze kledingkast grondig schoon te maken. Ook ik heb mijn winterkleding al uitgezocht. De warme truien laat ik voor de zekerheid nog even in mijn kast liggen, maar ik weet al wel welke truien en winterjassen ik wil bewaren in afgesloten dozen of tassen tot het volgende seizoen en wat ik weggeef aan de kledinginzameling. Het gebeurt regelmatig dat we tijdens het opruimen van de dikke wollen truien ineens een mottenplaag ontdekken.

Eigenlijk is maart helemaal niet de juiste maand om de kledingkast zelf eens goed schoon te maken en op te ruimen. Voordat de winterkleding de kast weer ingaat, in september of oktober, is een veel geschikter moment. Vooral ook omdat je in de zomer weinig kans hebt op schade door kleermotten en pelsmotten. De larven eten alleen natuurlijke materialen zoals wol, bont, haren en veren. Zomerkleding, vaak gemaakt van katoen, linnen of synthetische materialen, wordt niet door de larven aangetast.

Kleer- en pelsmotten kiezen een donkere, beschutte plek om haar eieren te leggen. Een kleermot kan wel 100 eitjes leggen. De eitjes, die lijken op rijstkorrels, zijn moeilijk te vinden. Ze zijn erg klein, wit van kleur en meestal verstopt in de vouwen en de plooien van kleding. De eitjes komen na een paar dagen uit en kunnen als larven tot twee jaar blijven leven, kauwend door kasjmier, wol, zijde, leer en andere natuurlijke vezels.

Het regelmatig wassen of laten stomen van kleding kan voorkomen dat motten jouw kleding als heerlijke maaltijd zien. Mottenlarven houden van zweet- en vetvlekken, vanwege de voedzame stoffen die hierin zitten. Was je winterkleding zo heet mogelijk, bij voorkeur op 60°C. Mag het niet gewassen worden, breng de kleding dan naar de stomerij. De stoom die wordt gebruikt in stomerijen is van een dermate hoge temperatuur, het is hoogst onwaarschijnlijk dat motten een dergelijke behandeling overleven.

Om volgende winter een onaangename verrassing te voorkomen als je de kleding weer uitpakt, zorg ervoor dat je kleding schoon is wanneer je deze opbergt. Was het of breng het naar de stomerij. De winterkleding opbergen in schone vacuüm zakken voorkomt ook dat motten je winterkleding weten te vinden. Stop daarnaast een anti-mot middel bij je opgeborgen winterkleding.

gaten-in-kleding-door-kleermottenPrevent clothes moths at home

Once the spring has arrived, we are often inspired to clean our wardrobe thoroughly. Although it is not very warm yet, I have already sorted my winter clothes. I leave the warm sweaters in the cupboard for a while, just to be sure, but I’ve already picked out the sweaters and winter coats I want to store in sealed boxes or bags for the next season and what I give away to the salvation army. It often happens that during the removal of the thick woolen sweaters, we suddenly discover a moth infestation.

Actually March not the right month to give the cupboard a good clean and tidy up. Before the winter starts in September or October, is a much more appropriate time. Especially because in the summer there is little chance of damage from moths. The larvae normally only eat natural materials such as wool, fur, hair and feathers. Summer clothing, often made of cotton, linen or synthetic material, is usually not affected by the larvae.

Clothes moths choose a dark, secluded place to lay her eggs. A clothes moth can lay up to 100 eggs. The eggs, which look like grains of rice, are hard to find. They are very small, white in color and usually hidden in the folds of clothing. The eggs hatch after a few days and can, as larvae, live up to two years, munching through cashmere, wool, silk, leather and other natural fibers.

The regular washing or dry cleaning of clothing can prevent moths from seeing your clothes as a meal. Moth larvae like sweat and grease, because of the nutritious substances it contains. Wash your winter clothing as hot as possible, preferably at 60°C. If you cannot not wash it, bring your clothes to the dry cleaners. The steam that is used in dry cleaners is of such a high temperature, it is highly unlikely that moths survive such treatment.

To avoid an unpleasant surprise next winter, when you unpack your clothes again, make sure your clothing is clean when storing them. Wash them or take them to the dry cleaners. Storing winter clothing in clean vacuum bags, also prevents moths accessing your woolen sweaters. Also put a moth repellent in your stored winter clothing.

Bruine rat laat zich vaker zien door kou
Koninklijk ongedierte
Reacties
  1. Tapijtenreiniging

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *