Voorkom dat ratten uw huis inkomen

    

Rattenoverlast

In het nieuws is de laatste tijd veel te lezen over rattenoverlast in grote steden. Zelf woon ik ook in de stad en heb ik gelukkig nog geen rat gezien, maar ik moet er niet aan denken om ook zo’n beest in mijn huis tegen te komen.  Je kunt zelf een hoop maatregelen nemen om te voorkomen dat ratten je huis inkomen op zoek naar eten, hieronder een aantal goede tips.

Bruine ratten en zwarte ratten

In de berichten die ik lees komen de ratten uit het riool of komen ze uit omliggende sloten en grachten. In deze gevallen gaat het altijd om bruine ratten. Zwarte ratten leven namelijk op droge en hoge plaatsen. Bruine ratten zijn alleseters, maar kiezen wel het beste wat ze kunnen vinden. Voedsel dat wij op tafel laten liggen zoals fruit, koekjes, brood etc.  is daarom perfect voor de bruine rat, makkelijk te pakken en lekker vers.

Waar komt de rattenoverlast opeens vandaan?

In veel grote steden wordt op dit moment veel verbouwd, gebouwd en aan de riolering en bestrating gewerkt. Hierdoor verdwijnen de oorspronkelijk schuilplaatsen van de ratten en moeten ze op zoek naar een nieuwe schuilplaats en nieuwe plaatsen om voedsel en water te vinden. Op zoek naar een nieuwe schuilplaats kan het zijn dat ze door een woonwijk komen en hier alles vinden wat ze nodig hebben, een schuilplaats, voedsel in de vorm van vuilnis en etensresten op straat en water uit plassen of slootjes.

Hoe voorkom je dat een rat je huis inkomt?

Begin met ramen en deuren zo veel mogelijk gesloten te houden. Je zal niet de eerste zijn waar een rat gewoon via de voordeur of de achterdeur naar binnen glipt terwijl je zelf even met de buren staat te praten. Controleer of er geen gaten in de buitengevel zitten, zoals doorvoergaten van leidingen of brede kieren in het metselwerk. Maak deze openingen dicht met cement of staalwol. Woon je op de begane grond, dicht dan alle gaten en doorvoeren naar de kruipruimte.

Daarnaast is goede hygiëne en het opruimen van voedsel belangrijk. Doe de vaat dagelijks, maak de eettafel en de keuken goed schoon. Bewaar voedsel in afgesloten bakjes in de kast of koelkast. Laat deze plastic bakjes niet op de tafel of het aanrecht staan, ratten knagen gewoon door het plastic heen.

Ook horen we wel eens verhalen van mensen die ratten uit de toiletpot zien komen. Dit zijn uitzonderlijke verhalen, maar kunnen voorkomen in oude huizen of oude buurten waar nog geen terugslagklep in het riool zit. Om te voorkomen dat ratten via de toiletpot je huis inkomen moet je het toiletdeksel dicht doen. Hierdoor ontneem je de ratten de mogelijkheid om uit je toiletpot te kruipen.

English translation

Prevent rats from entering your home

Lately there is a lot to read in the news about rat problems in cities. I live in the city and I have fortunately have not yet seen rats, but I do not hope to ever see this creature in my house. You can do a lot yourself to prevent rats from coming into your house looking for food – here are some good tips.

Brown rats and black rats

In the news I come across, the rats come from the sewer or from surrounding ditches and canals. In these cases, it is always brown rats. Black rats live namely in dry and high places. Brown rats are omnivorous, but they eat the best food they can find. Food left out on the table such as fruit, cookies, bread, etc. is perfect for the brown rat as it is easy to catch and tasty too.

Where does the rat nuisance come from?

Many large cities are being renovated or built and there is a lot of drainage and paving work. This eliminates the original hiding places of the rats and they need new shelter and new places to find food and water. This could be in a residential area which would have everything they need including shelter, food in the form of garbage and food scraps on the streets and water from puddles or ditches.

How do you stop rats from entering your house?

Start with keeping windows and doors closed as much as possible. You will not be the first where a rat just slips through the front or the back door while you are talking to your neighbors. In addition, good hygiene and putting food away is important. Do the dishes daily, clean the table and the kitchen. Store food in sealed containers in the cupboard or refrigerator. Do not leave these plastic containers on the table or the kitchen counter – rats can gnaw through the plastic.

Make sure there are no holes in the exterior, such as gaps in tubing or wide cracks in the masonry. Seal these openings with cement or steel wool. If you live on the ground floor, close all holes and gaps to the crawlspace.

Also we sometimes hear stories of people seeing rats coming out of the toilet. These are exceptional stories, but may occur in old houses or old neighborhoods where there is no check valve in the sewer. To prevent rats from entering via the toilet in your home you need to keep the toilet lid shut so they are unable to crawl out and into your home.

Zilvervisjes in huis
Veilig buiten eten
Reacties
  1. expert afvroer probleem

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *