Vliegen, vervelend of juist nuttig?

    

Flies could be a good source protein in animal feedVoor mij, en voor velen met mij, zijn vliegen vervelend en vies. Gelukkig woon ik in de stad en heb ik thuis weinig last van vliegen. Die ene die toch per ongeluk mijn huis binnenvliegt heeft pech. Vliegt hij niet snel genoeg naar buiten, maakt hij kennis met de vliegenmepper.

Niet alleen thuis zie ik wel eens een vlieg. Ook de horeca kan er last van hebben, vooral op warme dagen. Als ik in café of restaurant zit waar veel vliegen rondzoemen ga ik er direct van uit dat de hygiëne niet op orde is en bestel ik niets te eten. Overlast van vliegen is namelijk helemaal niet nodig, goed schoonmaken, afval weggooien in een gesloten emmer en een goede vliegenlamp kunnen een plaag voorkomen.

Maar dat vliegen ook nuttig kunnen zijn wist ik tot vorige week niet. Op dit moment wordt 1/3 van alle landbouwgrond gebruikt voor diervoer, terwijl overal ter wereld mensen honger hebben. Vliegen kunnen wel eens de oplossing zijn voor de voedseltekorten. Niet als voedsel voor ons, maar voor onze dieren.

Onderzoekers van de Universiteit van Wageningen zijn op zoek gegaan naar een nieuwe eiwitrijke grondstof voor in diervoer. Uit een studie blijkt dat vliegen heel goed in diervoer gebruikt kunnen gaan worden. De larve van de gewone huisvlieg bevat veel eiwitten en is daardoor ideaal als eiwitvervanger in diervoer.

De larven van de gewone huisvlieg zijn ook uitermate geschikt, omdat de larven snel te kweken zijn. Ze worden gekweekt op restafval, wat ze meteen omzetten tot compost. Vooral bij warm weer zijn de vliegen in staat het restafval snel om te zetten in veel larven.

Het mes snijdt dus aan twee kanten. Niet alleen hoeft er minder landbouwgrond gebruikt te worden voor het produceren van diervoer. Restafval waar we weinig mee kunnen, zoals mest, is een voedingsbodem voor vliegen. En dat afval wordt door de vliegen omgezet in compost.

Op dit moment wordt er nog veel onderzoek gedaan, maar over een tijdje eten onze kippen en varkens misschien wel allemaal diervoer met de eiwitrijke larven van de huisvlieg.

Bekijk hier het item van EénVandaag over het gebruik van insecten als diervoer.

House fly could be used in animal feedFlies, annoying or useful?

For me and for many others, flies are annoying and dirty. Luckily I live in the city and have little trouble with flies in my home. The one that still accidentally flies into my house is unlucky. If he does not fly outside fast enough, he meets my fly swatter.

But it’s not just at home that I sometimes have flies. The hospitality industry can suffer too, especially on hot days. If I am in a cafe or restaurant where many flies are buzzing around, I immediately assume that the hygiene is bad and I do not order anything to eat. Nuisance of flies is not necessarily just down to good cleaning; waste disposal in a closed bucket and a good electric fly killer can prevent a plague.

Until last week I did not realise that flies can be useful. Currently, one third of all agricultural land is being used for animal feed, whilst in some parts of the world people are hungry. Flies can be the solution to food shortages. Not as food for humans, but for animals.

Researchers from the University of Wageningen, searched for a new protein to use in animal feed. A study shows that flies can be used very well in animal feed. The larva of the common housefly contains many proteins and is therefore ideal as a protein substitute in animal feed.

The larvae of the common house fly are also suitable, because the larvae are growing rapidly. They are grown on waste, which they immediately convert into compost. Especially in hot weather, the flies are able to turn residual waste quickly into many larvae.

The knife cuts both ways. Not only is much less land required to be used for the production of animal feed. Waste which we cannot really use, such as manure, is a breeding ground for flies. And that waste is converted into compost by the flies.

At present there is still much research to be done, but in a while our chickens and pigs perhaps eat food with the protein from the housefly larvae.

Last van spinnen?
Muggen in Cuba

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *