Rentokil Runners lopen de Marathon Rotterdam voor de Schildklierstichting

    

Rentokil Trainingsloop

Op zondag 15 april loop ik, samen met 23 sportieve collega’s, de Marathon Rotterdam voor de Schildklierstichting. We lopen de Business Estafette wat inhoud dat je met een team van 4 lopers samen de marathon loopt. Elke loper loopt dus iets meer dan 10 km. De meeste collega’s zijn fanatieke lopers en al helemaal klaar om hun 10 km zo snel mogelijk te rennen. Ook lopen er een aantal beginnende lopers bij, die nu druk bezig mijn met trainen om op 15 april 10 km te kunnen lopen. Ik ben zelf een tijdje geblesseerd geweest, het lopen gaat me weer prima af, nu alleen nog kilometers in de benen krijgen.

Het doel achter onze deelname aan de marathon is geld inzamelen voor de Schildklierstichting, nu ondergebracht in de nieuwe koepelstichting bekend onder de naam SON wat staat voor “Schildklier Organisaties Nederland”. Het goede doel is voorgesteld door mijn collega uit Apeldoorn, Gerben Huiskamp.

Gerben zegt: “Een half jaar na de geboorte van onze zoon Lars is bij mijn vrouw een schildklierziekte vastgesteld. Bij haar vorm is er sprake van een chronische ontsteking van de schildklier. De ontsteking ontstaat door antistoffen tegen de schildklier, geleidelijk aan vernietigen de antistoffen het schildklierweefsel. Het ontstekingsproces verloopt heel traag. Nu, een aantal jaren met ups en downs later, voelt zij zich nog niet de oude, maar is een heel eind op weg. SON heeft haar van goede informatie voorzien, zodat ze wist welke weg ze moest bewandelen om uit te vinden wat voor haar het beste werkt.”

Omdat de schildklierziekte is vastgesteld na de geboorte van hun zoon hebben we samen met SON besloten om te lopen voor het project Schildklier en Zwangerschap. Als een zwangere vrouw een schildklieraandoening heeft, zonder dat dit goed wordt behandeld, kan dit grote gevolgen hebben voor moeder en kind. Een verhoogde kans op vroeggeboorte, een laag geboortegewicht bij de baby en zwangerschapsvergiftiging. SON maakt zich al jaren hard voor een vroege opsporing van een schildklieraandoening bij zwangerschap en een betere behandeling van vrouwen met een schildklieraandoening tijdens en na de zwangerschap. Het doel van het project Schildklier en Zwangerschap is dat de mogelijke schildklieraandoeningen rond de zwangerschap vroeg worden herkend en behandeld, zodat mogelijke complicaties worden voorkomen.

Leest u dit bericht en wilt u ook graag een donatie doen? Stuurt u dan een e-mail naar marathon-nl@rentokil.com. U kunt natuurlijk ook uw donatie overmaken op rekeningnummer 51.77.11.850 t.n.v. Rentokil Initial o.v.v. Rentokil Marathon. Al het geld dat wij binnenhalen wordt gedoneerd aan SON.

De Renokil Runners hopen een mooi bedrag te kunnen doneren zodat het project Schildklier en Zwangerschap gerealiseerd kan worden.

(English Translation)

Rentokil Runners run the Rotterdam Marathon for the Thyroid Foundation (Schildklierstichting)

On Sunday April 15 I will run, together with 23 sporting colleagues, the Rotterdam Marathon for Schildklierstichting. We are running the Business Relay which means that a team of four runners will compete. Each participant runs a little over 10 km. Most colleagues are avid runners and all ready to run their 10 km as fast as possible. Also running are a number of novice runners, now busy training. I myself have been injured for a while but now the running is great again.

The purpose behind our participation in the marathon is to raise money for Schildklierstichting, now housed in the new dome foundation known as SON which stands for “Thyroid Organisations in the Netherlands”. The charity has been proposed by my colleague from Apeldoorn, Gerben Huiskamp.

Gerben says: “Six months after the birth of our son Lars, my wife got diagnosed a thyroid disease. In its form, there is a chronic inflammation of the thyroid. The inflammation is caused by antibodies against the thyroid gland, gradually the antobodies destroy the thyroid tissue. The inflammatory process is very slow. Now, several years later after many ups and downs, she still does not feels like her old self yet, but is on her way to recovery. SON has been a great support.

Because thyroid disease was detected after the birth of their son we have decided to run for the project Thyroid and Pregnancy. Without proper treatment SON can have significant consequences for mother and child including an increased risk of premature birth, low birth weight in babies and pre-eclampsia. SON is working hard for early detection of thyroid disease in pregnancy and better treatment of women with thyroid disease during and after pregnancy. The aim of the project Thyroid and Pregnancy is possible that the thyroid disease around pregnancy are recognized and treated early, so that potential complications can be prevented.

If you would like to support this worthwhile charity and make a donation please send an email to marathon-nl@rentokil.com.

The Renokil Runners hope to donate a nice amount so that the project Thyroid and Pregnancy can be realised.

Toevallig binnendringer
Rentokil in een verhitte strijd tegen de bedwants

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *