Rentokil in een verhitte strijd tegen de bedwants

    

Bed bugs can quickly infest any hotel De bedwants was, tijdens mijn reis in 2007 door Australië, al een veel besproken onderwerp en een gevreesd beestje. “Boek dat hostel niet, want ze hebben bedbugs”, was een veel gegeven advies. Als je pech had en een hostel trof met bedwantsen zat je niet alleen onder de jeukende beten maar moest je ook al je kleren inclusief backpack speciaal laten wassen en behandelen. In Nederland had niemand van mijn vrienden en familie nog van het beestje gehoord, wat daar bedbug heet.

Nu 5 jaar verder weten veel van mijn vrienden en familie wel wat een bedwants of bedbug is en dat komt niet alleen door mijn Rentokil verhalen. Steeds meer Nederlanders worden geconfronteerd met bedwantsen, ook wel bekend als wandluis. Bedwantsen reizen via koffers van reizigers van hotel naar hotel en mee naar huis. Op deze manier kan het iedereen overkomen. Eenmaal binnen vermenigvuldigen bedwantsen zich snel tot een plaag waar je veel last van kunt hebben.

De bedwants bestrijden was altijd lastig omdat ze overdag verborgen zitten, maar Rentokil heeft nu de oplossing, de Entotherm hittebehandeling. Entotherm doodt alle bedwantsen snel, effectief en insecticide vrij. Entotherm maakt gebruik van speciale mobiele hittekanonnen. Deze kanonnen kunnen elke kamer, klein en groot, verwarmen tot een temperatuur die hoog genoeg is om alle bedwantsen te doden, van eitje tot volwassen exemplaar, maar geen schade aanricht aan het meubilair en de inrichting van de kamer.

De Entotherm hittebehandeling duurt doorgaans niet langer dan een dag. Na de behandeling kan de ruimte, inclusief matrassen en kussens, direct weer in gebruik genomen worden. Je hoeft matrassen, kussens en stofferingen vanaf nu dus niet meer weg te gooien.

Maak nu kennis met Entotherm, speciaal voor hoteliers

Nieuwsgierig geworden naar deze nieuwe behandeling? Je kunt Entotherm nu zelf ervaren. Op 17, 18 en 19 april organiseert Rentokil een ontbijtseminar waarin je in één ochtend alle informatie krijgt over de bedwants én de nieuwe behandelmethode Entotherm kunt ervaren. Op 17 april wordt het seminar gehouden in Het Koetshuis in Bennekom, op 18 april is het seminar in Het Rosarium in Amsterdam en op 19 april zijn we in Parkheuvel te Rotterdam.

Het eerste ontbijt in Parkheuvel

Alle restaurants gaan speciaal voor ons open. Voor restaurant Parkheuvel is het zelfs heel speciaal. Dit het eerste ontbijt onder de nieuwe eigenaar, Erik van Loo, een mooie primeur!

Ook aanwezig zijn?

Geen uitnodiging ontvangen maar wil je wel graag bij het seminar aanwezig zijn? Stuur dan voor 30 maart aanstaande een mail naar info@rentokil.nl en informeer naar de mogelijkheden.

Bed bug close-upRentokil in a heated battle against the bedbug

The bedbug was first encountered during my trip in 2007 to Australia, but was already a hot topic and a feared bug. “Don’t make reservations for that hostel, because they have bedbugs,” was a frequent advice. If you were unlucky and slept in a hostel with bedbugs you not only had itchy bites but you had to have all your clothes including backpack specially washed and treated. In the Netherlands, none of my friends and family had heard of bed bugs back then.

Now five years later many of my friends and family know what a bedbug is and that’s not just because of my Rentokil stories. More and more Dutch people are confronted with bedbugs. Bedbugs travel through travellers’ luggage from hotel to hotel and back home. In this way it can happen to anyone. Once inside bedbugs multiply rapidly and become a pest of which you can have lots of trouble.

Bedbug control was always difficult because they are hidden by day, but Rentokil now has the solution, the Entotherm heat treatment. Entotherm kills all bedbugs quickly, effectively and is insecticide free. Entotherm uses special mobile heat guns. These guns can heat each room, small and large, to a temperature high enough to kill all bedbugs, from egg to adult, but no damage to the furniture and decor of the room.

Entotherm heat treatment usually takes no longer than a day. After treatment the area, including mattresses and pillows, can be immediately put into use. There is no need to throw away mattresses, pillows and upholstery.

Get to know Entotherm, especially for hoteliers

Curious about this new treatment? You can now experience Entotherm yourself. On 17, 18 and 19 April Rentokil is organising a breakfast seminar where you can learn about the bedbug and the new treatment Entotherm. On 17 April the seminar is being held at Het Koetshuis in Bennekom, on 18 April the seminar is held in Rosarium in Amsterdam and on 19 April and we are in Parkheuvel in Rotterdam.

The first breakfast in Parkheuvel
All restaurants are open especially for us. For restaurant Parkheuvel it is very special. This is the first breakfast under the new owner, Erik van Loo, a nice scoop!

Would you like to be there?
If  you would  like to join us at the seminar please send us an email before 30 March to info@rentokil.nl

Rentokil Runners lopen de Marathon Rotterdam voor de Schildklierstichting
Zilvervisjes in huis

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *