Onbekende producten in voedsel

    

Make sure something doesn't creep into the production lineIk moest diep graven in mijn geheugen naar productvreemde delen die ik ooit in mijn eten heb gevonden. Ik heb een keer een lieveheersbeestje in mijn spinazie à la crème aangetroffen, helaas pas toen het lieveheersbeestje al in mijn mond zat. Ik weet niet of het lieveheersbeestje uit de verpakking kwam of pas in de spinazie terecht was gekomen toen het al op mijn bord lag. Ik heb jaren in de supermarkt gewerkt, ook daar kan ik me maar één incident herinneren, stukjes hout in diepvries broccoli.

Van mijn Engelse collega kreeg een aantal onsmakelijke foto’s met een muis in een potje bonen in tomatensaus, een muis meegebakken in een brood en een kikker in de sla. Op Nederlandse website heb ik wel eens vergelijkbare foto’s gezien, maar deze lijken altijd meer op uitstekend Photoshop werk.

Recalls

Gelukkig komt het in Nederland niet vaak voor dat er onbekende producten in voedsel worden aangetroffen. In 2011 waren er, met uitzondering van de EHEC-bacterie, 11 recalls. De producten werden teruggeroepen omdat er iets mis was met de verpakking, het product vroegtijdig kon bederven, of omdat er een allergeen die in het product verwerkt was, terwijl dit niet op de verpakking stond. Voor mijn gevoel waren dit gevallen die producenten zelf hadden kunnen voorkomen.

Het hoeft echter niet zo te zijn dat de voedingsmiddelenproducenten zelf een fout in het product veroorzaken. Toeleveranciers kunnen allergenen meebrengen vanuit een ander bedrijf, bijvoorbeeld door eerst naar een pindafabriek te gaan en daarna naar een slachterij. Er is een mogelijkheid dat resten van pinda’s achterblijven op de werkuitrusting en zo terecht komen in de slachterij. Ook bezoekers kunnen de productielijn vervuilen. Hun haren kunnen in de productielijn vallen, maar ook pennen of pleisters kunnen door onoplettendheid in de productie terecht komen.

Food safetyISO 22000

Rentokil komt regelmatig bij voedingsmiddelenbedrijven om ongediertepreventie uit te voeren. Wij vinden het erg belangrijk dat onze medewerkers op de hoogte zijn van voedselbesmettingen die zij kunnen veroorzaken. Alle Rentokil servicemedewerkers en verkoopadviseurs zijn opgeleid om de regels van de klant met betrekking tot voedselveiligheid op te volgen. Maar alleen de regels van de klant opvolgen vonden wij niet genoeg. Het gaat tenslotte om uw veiligheid.

Daarom is Rentokil sinds begin oktober gecertificeerd voor ISO22000. ISO22000 is een internationale standaard op het gebied van voedselveiligheid. Alle Rentokil medewerkers die dagelijks bij klanten komen zijn opgeleid volgens de regels van ISO22000. Al onze medewerkers weten hoe ze het overbrengen van allergenen van het ene naar het andere bedrijf kunnen voorkomen. Daarnaast zijn ze extra alert op welke van hun dagelijks gebruikte materialen in het productproces terecht kunnen komen.

Met het behalen van ISO22000 doet Rentokil er alles aan dat u zonder zorgen iedere dag een lekkere maaltijd kunt eten.

Unknown products found in food

I had to dig deep into my memory for foreign bodies I have ever found in my food. I once discovered a ladybug in my spinach, unfortunately too late – the ladybug was already in my mouth. I do not know if the bug came from the package or ended up in the spinach when it was already on my plate. For years I worked in a supermarket, even there I can only remember one incident – pieces of wood in frozen broccoli.

From my English colleague I received some unsavory pictures of a mouse in a jar of beans, a mouse baked in a loaf of bread and a frog in the salad. On a Dutch website I have once seen similar pictures, but they always seem to be excellent Photoshop work.

Recalls

Fortunately, in the Netherlands unknown products found in food are rare. In 2011 there were, with the exception of the EHEC bacterium, 11 recalls. The products were recalled because there was something wrong with the packaging, the product could spoil prematurely, or because there was an allergen in the product which was not written on the label. I feel these were cases that producers themselves could have prevented.

It does not have to be that the food producers themselves created a fault in the product. Suppliers can bring allergens from another company, for example, by first going to a peanut factory and then to a slaughterhouse. There is a possibility that traces of peanuts left on the work equipment end up in the slaughterhouse. Also visitors can contaminate production. Their hair can fall in the production line, but also pens or name tags may inadvertently end up in the production chain.

ISO 22000

Rentokil visits food companies regularly to carry out pest prevention. We find it very important that our employees are aware of food infections that they cause. All Rentokil technicians and sales consultants are trained to follow the rules of the customer with regards to food safety. But only following the rules of the customer we found not enough. It’s all about your safety.

Therefore Rentokil has been certified for ISO 22000 since early October. ISO 22000 is an international standard for food safety. All Rentokil employees who visit customers daily are trained according to the rules of ISO 22000. All our employees know how to prevent the transfer of allergens from one company to another. They are also more alert that their everyday equipment can end up in the product process.

Because of ISO22000 Rentokil makes sure you can eat a nice meal without worrying.

Muggen in Cuba
Muizen houden niet van kou

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *