Last van spinnen?

    

spinnenwering-door-rentokilDe laatste tijd zie ik steeds meer spinnen bij mij thuis rondlopen en ‘rondhangen’. Spinnenoverlast is een groot woord, maar een paar keer per week komt er wel een spin vanaf het plafond naar beneden, of er kruipt er een over de muur. Dat ik nu ineens meer spinnen zie dan normaal is logisch. In het najaar komen veel spinnen naar binnen, op zoek naar een warm plekje voor de winter.

Spinnen betekent ook spinnenwebben en daar zit ik niet op te wachten. Ik ben niet bang voor spinnen, dus als ik een spin zie pak ik hem op en zet ik hem buiten. Kleine spinnen vind ik geen probleem om op te pakken. Bij een grote denk ik altijd aan de grote spinnen die ik in Australië heb gezien en ook heb opgepakt, Nederlandse spinnen vallen dan altijd wel mee. Van een grote hooiwagen in mijn badkamer kreeg ik wel even de kriebels. Hem verzuipen in de douche vond ik erg zielig en het idee dat er een dode spin in de douchebak dreef vond ik een viezer idee dan ook dit grote gevaarte maar even op te pakken en buiten de douchecabine op het plafond te zetten. De volgende dag zag ik hem niet meer, dus gelukkig had hij zelf ook bedacht dat de badkamer geen geschikte plek was om te overwinteren.

Ik ben niet de enige die regelmatig spinnen in en om het huis ziet kruipen. Op internet lees ik veel over spinnenoverlast, vooral in nieuwbouwwijken. Ook mijn collega had last van spinnen. Zij had ze niet binnen zoals ik, bij haar zaten ze buiten en ontsierden ze haar ramen en raamkozijnen. Regelmatig schoonmaken en de spinnen weghalen had geen zin, ze kwamen elke keer weer terug. Na een tijdje wachten en hopen dat de spinnen uit zichzelf een nieuw plekje gingen zoeken voor een web, was ze het zat en heeft ze een Rentokil servicemedewerker gevraagd haar kozijnen in te spuiten met een spinnenwerend middel. Na de behandeling van haar kozijnen met spinnenwering heeft mijn collega geen spin meer gezien.

Spinnenbestrijding is buiten niet toegestaan, alleen binnen mogen spinnen bestreden worden. Buiten mag alleen spinnenwering toegepast worden. Rentokil doet dit door een biologisch afbreekbaar kruidenextract op de kozijnen te spuiten. Dit kruidenextract zorgt ervoor dat spinnenwebben niet kunnen hechten. De spin moet dus op zoek naar een andere plek om zijn web te maken.

Spiders in your home?

Lately I’ve spotted more and more spiders creeping or ‘hanging’ around my house. A few times a week I can see a spider coming down from the ceiling, or crawling on the wall but seeing more spiders at this time of year than usual makes sense. In autumn many spiders come inside, looking for a warm place to overwinter.

Spiders also mean cobwebs, which I do not want in my house. I’m not afraid of spiders, so if I see a spider I pick him up and put him outside. Little ones are not a problem at all, with a large ones I always think of the big spiders in Australia that I have seen and have picked up; after encountering those, Dutch spiders are not so scary anymore. A large harvestman in my bathroom gave me the creeps a little. The idea of a drowned spider in the shower cubicle was a horrible idea so I picked him up and put him on the ceiling. The next day I didn’t see him and I’m glad he decided the bathroom was not a suitable place to overwinter.

I’m not the only one who regularly has spiders crawling in and around the house. On the internet I read a lot about spiders being a pest, especially in new housing estates. My colleague also suffered from spiders. She did not have them indoors like me but they sat outside and marred her windows and window frames. Regular cleaning and removing spiders did not help, they came back every time. After waiting a while and hoping the spiders would find a new place for a web by themselves, she was tired of it and she asked a Rentokil service employee to spray her window frames with a spider repellent. After treating her frames with spider repellent, my colleague has not seen a single spider.

Spiders are not allowed to be controlled outside, only indoors spiders may be killed. Outside only spider repellent is allowed. Rentokil does this by spraying a biodegradable herbal extract on the window frames. This herbal extract prevents spider webs from attaching themselves and the spider must look for another place to create his web.

Veilig buiten eten
Vliegen, vervelend of juist nuttig?
Reacties
  1. Richard Sash

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *