Last van muggen in de winter

    

Dat muggen in tropische landen het hele jaar door voorkomen weet iedereen, toch? Maar dat je ook in Nederland in december nog last kunt hebben van muggen is vast niet iedereen bekend. Behalve bij de mensen die op dit moment nog steeds actieve muggen in huis hebben natuurlijk.

Last van muggen in de winterOok ik was een beetje verbaasd toen ik op kerstavond bij vrienden zat en een mug zag vliegen. De meeste muggen zijn nu aan het overwinteren op een rustig plekje en zie je daarom niet. Zij vonden de rondvliegende mug de normaalste zaak van de wereld, ze hebben namelijk al jaren het hele jaar door last van muggen. Het eerste jaar dat ze er woonden keken ze nog vreemd op toen ze tijdens de wintermaanden muggen zagen vliegen en gestoken werden. Tegenwoordig hoort het gewoon bij hun huis. Ze vonden het vreemder dat het mij nog nooit was opgevallen dat ze ook in de winter muggen in huis hebben.

Goede adviezen hoefde ik niet te geven. Ze hadden zelf al eens uitgezocht hoe het kan dat ze muggen in huis hebben, ook als het buiten heel koud is. Muggen leven altijd in de buurt van stilstaand water, omdat hun larven hierin opgroeien. Het water in sloten en plassen is in de winter te koud, larven kunnen hierin niet overleven. Maar water in kruipruimtes of andere vochtige ruimtes is vaak het hele jaar door een redelijk constante temperatuur en warm genoeg voor larven om te overleven.

Mijn vrienden hebben geen water in de kruipruimte, dat controleren ze regelmatig. De muggen komen dus niet onder hun huis vandaan. Het Wageningens onderzoeksinstituut Alterra heeft vorig jaar onderzoek gedaan, muggen kunnen in een paar dagen wel 160 meter vliegen! De muggen komen waarschijnlijk bij iemand uit de straat vandaan, met een zeer vochtige kruipruimte.

De oplossing zou zijn dat ze de hele straat afgaan om te vragen of de kruipruimte droog is. Daar vinden ze de overlast niet erg genoeg voor. Dus ik moet er maar mee leren leven dat als ik bij hen op bezoek ben, winter of zomer, ik naar huis ga met een muggenbult.

Neem contact met ons op

Bothered by mosquitoes in winter

Everybody knows that mosquitoes occur throughout the year in tropical countries, right? But that you can suffer from mosquito’s in the Netherlands in December, is probably not widely known. Except for the people who are currently still having mosquitoes in the house of course.

I too was a bit surprised when I was at a friends house on Christmas Eve and saw a mosquito flying. My friends thought it was the most normal thing in the world, because they have suffered for many years from mosquitoes throughout the whole year. The first year they lived there they were surprised when they saw mosquitoes fly and were bitten during the winter months. Today it just belongs to the house. They found it more strange that I had never noticed the mosquitoes in house during the winter.

I did not need to give good advice. They had already figured out themselves how it is was possible that they had mosquitoes in the house, even if it is very cold outside. Mosquitoes always live near stagnant water where their larvae grow. The water in ditches and ponds is too cold in the winter and larvae cannot survive in it. But water in crawl spaces or other humid areas often have a fairly constant temperature throughout the year and is warm enough for larvae to survive.

My friends have no water in the crawl space, they check that regularly. So the mosquitoes are not coming from under their house. The research institute Alterra in Wageningen did research last year, mosquitoes can fly 160 meters in a few days! The mosquitoes are likely to come from someone from the street, with a very damp crawl space.

The solution would be for them to knock on all doors in the whole street to ask if the crawl space is dry or not, but the inconvenience of the biting is not bad enough for this. So I just have to live with the fact that if I’m at their house, winter or summer, I go home with a mosquito bite.

Neem contact met ons op

Wees voorbereid op de winter
Spin van het jaar 2013

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *