Dansmuggen

    

DansmuggenIn december schreef ik dat er ook in de winter actieve steekmuggen zijn. Zoals je hebt kunnen lezen ben ik op kerstavond zelfs gebeten door een mug. En ik ben niet de enige. Videoblogger Nadine Böke is ook geprikt in de winter. Toen onze entomoloog Peter Timmermans de blog las, vertelde hij me dat hij geen last heeft van steekmuggen, maar van een andere muggensoort, namelijk dansmuggen.

Dansmuggen zijn er het hele jaar door, maar doordat volwassen dansmuggen actief zijn vanaf de herfst tot het voorjaar, worden ze vaak gezien in de winter. Bij koel en koud weer voelen ze zich op hun best. Ze worden door licht aangetrokken en zijn vooral te zien als ze in de schemering boven struikgewassen vliegen, of als ze in de buurt van tuinverlichting vliegen. Doordat het leefklimaat voor de dansmug binnen gebouwen niet gunstig is, zal hij binnenshuis snel sterven.

Dansmuggen danken hun naam aan het feit dat ze recht op en neer vliegen. Ze vallen onder de familie van de Chironomidae en komen over de hele wereld voor, zelfs op Antarctica. Wereldwijd zijn er meer dan 7000 soorten, in Nederland kennen we ongeveer 500 soorten dansmuggen.

Dansmuggen zijn gemakkelijk van steekmuggen te onderscheiden. Ze zijn zes tot tien millimeter lang en hebben grote witte vleugels die als een afdakje op de rug worden gevouwen in rust. Dansmuggen hebben maar één zichtbaar paar vleugels, het tweede paar vleugels, ook wel bekend als halters, is heel klein en werkt als een stabilisator bij de vlucht.

Dansmuggen verschillen nog op een andere manier van muggen. Ze hebben zwak ontwikkelde monddelen, waardoor ze geen bloed kunnen zuigen. Ze kunnen dus niet steken. De meeste dansmuggen eten niet eens als ze volwassen zijn. Ze paren, de vrouwtjes leggen hun eitjes en de muggen gaan daarna binnen een aantal dagen dood.

Overlast van dansmuggen kun je voorkomen door water, vochtige grond en rottend materiaal uit de tuin te verwijderen. Dit zijn namelijk de plaatsen waarin de larven van dansmuggen leven.

Winter gnatsWinter Gnats

In December last year I wrote that mosquitoes can be active in the winter. As you may have read, I was stung on Christmas Eve by a mosquito. And I’m not the only one. Video Blogger Nadine Böke has been bitten in winter. When our entomologist Peter Timmermans read the blog, he told me that he did not have biting mosquitoes, he had a different mosquito species, namely Winter Gnats.

Winter gnats live all year round but are most active from autumn to spring and are often seen in the winter. In cool and cold weather they feel at their best. They are attracted by light and are especially evident at dusk when flying over bushes, or if they are flying near garden lights. Because there are no supportive environments within buildings for the Winter gnats, he will soon die indoors.

The Dutch name of Winter Gnats translates Dancing Mosquito, which they got from the fact that they fly straight up and down. They are the family Chironomidae and live over the whole world, even in Antarctica. Worldwide there are more than 7000 species, in the Netherlands we know about 500 species of Winter Gnats.

Winter gnats are easy to distinguish from mosquitoes. They are six to ten millimeters long and have large white wings which are folded like a shed on the back at rest. Winter gnats have only one pair of visible wings, the second pair of wings, also known as dumbbells, are very small and works as a stabilizer in flight.

Winter gnats also differ in another way from mosquitoes which have weakly developed mouthparts, so they cannot suck blood. This means they cannot bite. Most Winter gnats do not eat even when they are adults. They mate, the females lay their eggs and then the mosquitoes will die within a few days.

Nuisance of Winter gnats can be prevented by removing water, moist soil and decaying material from the garden. Those are the places where the larvae of the Winter gnats live.

Papiervisjes
Ongedierte op de werkplek
Reacties
  1. jan de jong
    • Anneke

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *