Bloedluis bij kippen; wat zijn de gevolgen?

    

Bloedluis is de meest voorkomende kippenziekte voor pluimveehouders. Deze vogelmijt weet zich goed te verschuilen in de stal. Naden en kieren zijn een favoriete plek voor de kleine rode beestjes om zich te verstoppen tussen de bloedmaaltijden door. Op de kip is de bloedluis vooral zichtbaar op de rug en hals. Bloedluizen zijn in verhouding tot de kip misschien klein; de gevolgen voor het bedrijfsresultaat en de gezondheid van uw kippen en medewerkers zijn groot. In dit blog gaan we dieper in op de schade die een bloedluisbesmetting met zich meebrengt.

Bloedluis en de gezondheid van uw kip

witte kippen in stalZoals eerder genoemd bestaat het voornaamste gevaar van de bloedluizen uit de bloedmaaltijden die ze afnemen bij de kippen. De hoeveelheid bloed die de bloedluis afneemt is aanzienlijk, als je bedenkt dat deze een half tot anderhalf uur op de kip zit. Dit herhalen ze om de twee dagen! Het gevolg hiervan is dat de kip gaat leiden aan bloedarmoede en gewichtsverlies. Dit werkt door in het eet- en leggedrag van de kip. Daarbij raakt de weerstand van het pluimvee verzwakt, wat een grotere kans op ziektes met zich meebrengt.

Een ander gevolg van de bloedluis is een toename in onrust en stress onder de hennen. Bloedluizen nemen vooral ‘s nachts hun bloedmaaltijden af. De hennen komen zo niet tot rust. Irritaties in de stal zijn hiervan het gevolg, wat leidt tot ongewenst pikgedrag en grondeieren, maar ook huidirritaties en een toename in veeruitval.

Het gevaar van de bloedluis is dat deze zich zeer snel voort kunnen planten. Binnen 60 dagen heeft een enkel bloedluizenpaar zich vermenigvuldigd naar 16.000 exemplaren. De voortplanting is afhankelijk van de temperatuur en luchtvochtigheid, maar ook het type stal en de stalinrichting. Ondanks de vele bloedmaaltijden kunnen bloedluizen negen maanden zonder voedsel. Leegstand in de stal overleven bloedluizen gemakkelijk. Daarom is er niet alleen besmetting van kip naar kip mogelijk, maar ook van oud naar nieuw koppel.

Schade aan het bedrijfsresultaat door bloedluizen

EiDe afgenomen gezondheid van de kip heeft directe gevolgen voor het bedrijfsresultaat. Kort gezegd; bloedluisbesmetting leidt tot economische schade. De bloedarmoede en daarmee het gewichtsverlies heeft invloed op het leggedrag van de hennen. De hennen leggen percentueel minder eieren en minder eieren betekent minder opbrengst. Ook kan het zo zijn de bloedluis de eieren besmet, wat tot gevolg heeft dat er een lagere vergoeding voor de eieren wordt gegeven.

Daar komt bij dat een verzwakte hen vraagt om meer voer om het gewichtsverlies door bloedarmoede te compenseren. Dit leidt tot hogere voeropname en dus meer kosten. Verder zijn de kippen eerder vatbaar voor ziektes en lopen zo de kosten voor veterinaire begeleiding en/of medicatie op.

Alles bij elkaar kun je stellen dat een besmette kip een vicieuze cirkel aan kosten en het mislopen van opbrengsten tot gevolg heeft. Kort samengevat zijn de gevolgen van de bloedarmoede een grotere kans op medische kosten, lagere ei-opbrengst door besmette eieren, lagere productie en grondeieren, hogere voerkosten en een hoger uitvalpercentage.

De invloed van bloedluis op de gezondheid van medewerkers

Niet alleen de gezondheid van het pluimvee is in het geding bij een besmetting met bloedluizen. Bij gebrek aan voedsel kunnen zoogdieren (mensen) ook ten prooi vallen aan de bloedluizen. Dit kan leiden tot veel irritatie bij de medewerkers die in contact komen met de bloedluis. Zo geeft het werken in de stal met bloedluizen kans op allergieën. Daarnaast is ook de huid met name gevoelig voor bloedluis. Dit kan variëren van huidirritatie tot huidontstekingen. Ook lopen medewerkers het risico oorontstekingen op te lopen.

Biologische bloedluisbestrijding werkt preventief en effectief

Rentokil Agro Pest Control bestrijdt bloedluizen op een biologische manier. Daarvoor worden roofmijten gebruikt. Roofmijten zijn de natuurlijke vijand van de bloedluis. De bloedluis is de prooi voor de roofmijt en vormt dus een voedselbron. Zowel bloedluizen als roofmijten bewegen zich op dezelfde manier. De roofmijt komt dus gemakkelijk op de moeilijk bereikbare plekken waar de bloedluis zich schuilhoudt en zoekt deze op. Op deze manier wordt de groei van de bloedluis geremd en neemt de besmetting af nog voor er overlast ontstaat.

bloedluisbestrijding

Wilt u ook meer weten over biologische bloedluisbestrijding of wat we kunnen betekenen voor u als pluimveehouder? Neem dan contact met ons op

5 redenen waarom de vraag naar ongediertebestrijding toeneemt
10 feiten over kakkerlakken

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *